Sklep

Theraphosa apophysis 4–4,5 dc (samica)
Koszyk